Regulamin

Szuflada jest blogiem konkursowym mającym na celu promowanie wszelkiego rodzaju rękodzieła. 
Blog jest tworzony przez Zespół Projektantek Szuflady, które robią to w sposób hobbystyczny i nieodpłatny, z wielkiej pasji do szeroko rozumianej twórczości rękodzielniczej.
Grupę Projektantek Szuflady nie łączy żadna forma prawna ani organizacyjna.

Regulamin Szuflady powstał w celu objaśnienia wszystkich zasad dotyczących udziału w wyzwaniach organizowanych na przedmiotowym blogu. Osoby biorące udział w wyzwaniach organizowanych przez Szufladę- zwane dalej Uczestnikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

Za  treść wpisu na blogu odpowiedzialność ponosi jedynie osoba, która zamieściła dany wpis.

Wszystkie publikowane treści są własnością Zespołu Projektantek Szuflady i poza treściami przeznaczonymi do pobierania (banery) nie wyraża się zgody na ich kopiowanie bez uzyskania zgody lub bez podania źródła. 


Treści umieszczone na blogu Szuflady, które są autorstwa osób spoza Zespołu Projektantek Szuflady, są publikowane za zgodą autorów. Kopiowanie ich treści jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zespołu Projektantek Szuflady. 

WYZWANIA.

Na forum Szuflady organizowane są konkursy, zwane dalej wyzwaniami, których temat jest wybierany i ogłaszany przez daną Projektantkę Zespołu Szuflady, zgodnie z wyznaczonym kalendarzem.
W Szufladzie istnieją dwa rodzaje stałych wyzwań:
1. Wyzwanie Szuflady - ogłaszane na początku każdego miesiąca, do którego prace uczestnicy mogą zgłaszać do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęło się wyzwania. 
2. Wyzwanie Gościnnej Projektantki Szuflady - ogłaszane 12-go dnia każdego miesiąca, po uprzednim przeprowadzeniu naboru i losowania.

Dodatkowo w Szufladzie pojawiają się zabawy:
1. Małe Szufladki - wyzwanie ogłaszane cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu. 
2. Testuj z Szufladą - wyzwanie ogłaszane cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu.
3. Wyróżnieni w Szufladzie - publikacja ogłaszana cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu.
4. inne zabawy typu wyzwanie ogłaszane okazjonalnie.UCZESTNICY WYZWAŃ.

Wszystkie osoby, które zajmują się tworzeniem rękodzieła i prezentują swoją twórczość w internecie, mogą zgłosić swoją pracę do wyzwań organizowanych przez Szufladę. 

ZGŁASZANIE PRAC.

1. Każdy Uczestnik do danego wyzwania może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych własnoręcznie w dowolnej technice. Mogą to być prace biżuteryjne, szyte, scarpowe, wykonane z papieru, haftowane, malowane, rysowane, wykonane techniką decoupage, fotograficzne, kulinarne, itp. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, należy dla każdej przygotować prezentację w odrębnym poście, zgodnie w wytycznymi zgłoszenia - w poście ma być umieszczony baner i aktywny link do wyzwania. 

2. Praca zgłaszana do wyzwania musi być nowa, co oznacza, że nie była publikowana wcześniej w internecie, a została pokazana na blogu, stronie internetowej, FB, itp nie wcześniej niż w chwili po ogłoszeniu tematu wyzwania na blogu Szuflada. Za publikację nowej pracy, uważamy pełną prezentację całej i ukończonej pracy, przedstawiającą wszystkie jej elementy . Praca musi być umieszczona na stronie w taki sposób, aby była widoczna dla nieograniczonej liczby osób, bez konieczności logowania. 

3. Praca może być zgłoszona jedynie do wyzwania Szuflady. Zgłoszenie jej do innego konkursu (w tym także innego konkursu organizowanego przez Szufladę) w każdym momencie trwania wyzwania powoduje odrzucenie zgłoszenia.

4. Prace do wyzwania zgłasza się za pomocą systemu InLinkz (niebieskiej żabki), jest umieszczony bezpośrednio pod danym wyzwaniem. Link ma wskazywać bezpośrednio zgłoszoną pracę, a nie przekierowywać do całego bloga czy albumu z wszystkimi pracami. InLinkz działa do godziny 23.55 ostatniego dnia wyzwania, po tej godzinie nie ma możliwości zgłoszenia pracy. 

5. Zgłaszane prace muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykonania pracy, określonymi przez Projektantkę w treści wyzwania. Dotyczy to użycia w pracy określonych kolorów (w pracy muszą być ujęte wszystkie kolory określone przez projektantkę), materiałów czy techniki, a także powiązania z tematem wyzwania.

6. Uczestnik wyzwania na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp., jest zobowiązany do umieszczenia w treści postu banera przygotowanego dla wyzwania, do którego zgłasza swoją pracę wraz z linkiem, przekierowującym do postu z ogłoszonym wyzwaniem w Szufladzie.

7. Uczestnicy wyzwań zobowiązują się do zgłaszania prac wyłącznie swojego autorstwaW przypadku, kiedy praca została wykonana na podstawie tutorialu lub innych treści prezentujących wykonanie całości lub znacznej części pracy, to Uczestnik przy jej zgłaszaniu zobowiązany jest do podania źródła. Przy braku tej informacji i prezentowaniu pracy jako autorskiej, zgłoszenie zostanie usunięte. 
Zespół Projektantek Szuflady nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Uczestników wyzwań.

8. Aby zgłosić swoją pracę do konkursu należy kliknąć w znajdujący się na dole postu z wyzwaniem przycisk "Add your link" i uzupełnić formularz zgłoszenia. Wymagany jest tam link przekierowujący bezpośrednio do miejsca publikacji pracy, następnie nazwa i adres email, a także zdjęcie Waszej pracy.
Zgłaszając pracę z bloga należy przekopiować link konkretnego, opublikowanego posta. Zgłaszając pracę z Facebooka należy kliknąć w datę opublikowanego postu, ewentualnie w zdjęcie zgłaszanej pracy i ten link dodać w zgłoszeniu.Uczestnik wyzwania, poprzez zgłoszenie swojej pracy, wyraża zgodę na umieszczanie zdjęcia swojej pracy na blogu Szuflady oraz w przypadku otrzymania wyróżnienia- pobranie zdjęcia pracy przez Zespół Projektantek Szuflady w celu stworzenia banerka. Szuflada zastrzega sobie prawo do umieszczania banerów z wizerunkiem nagrodzonych w wyzwaniach prac na FB oraz linków prowadzących bezpośrednio do zdjęć z blogów uczestników na Pinterest, wizerunków prac w gazetce "Szuflada pełna inspiracji" itp.


WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC.

Wyboru zwycięskich prac dokonuje Zespół Projektantek Szuflady spośród prac zgłoszonych do danego wyzwania i spełniających jego warunki w zakresie wykonania. Projektantki zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków określonych w wyzwaniu, bez uprzedniego informowania o tym uczestnika ją zgłaszającego. 
Zespół Projektantek Szuflady zostawia sobie także prawo usunięcia pracy, co do której zachodzi podejrzenie, że narusza cudze prawa autorskie lub dobre obyczaje. 
Wybór najlepszych prac dokonywany jest w ramach indywidualnych głosowań poszczególnych projektantek, poprzez przyznanie  najlepszym pracom punktów. Następnie wyniki są sumowane i prace, które osiągnęły najwyższe oceny, zostają nagrodzone indywidualnym wyróżnieniem Szuflady.
Projektantki zastrzegają sobie prawo wyboru ilości osób wyróżnionych w poszczególnym wyzwaniu.
Wyniki konkursów ogłaszane są na blogu Szuflady, po zakończonym głosowaniu. Zwycięzcy danego wyzwania mają prawo do umieszczenia na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp., indywidualnego banera wyróżnieniowego pobranego z bloga Szuflada.


WYBÓR BEADING POLSKA 

Zdjęcia wyróżnionych prac zawierających koraliki wraz z oświadczeniami, które spełniają wymagania dotyczące jakości pozwalającej na ich publikację, przekazywane są redakcji Beading Polska. Od Magazynu zależy ich publikacja, jej kolejność i weryfikacja prac. 

NAGRODY.

Nagrody w wyzwaniach Szuflady są pozyskiwane przez Projektantki Szuflady od sponsorów, bądź przygotowane przez Projektantki. Informacja o nagrodzie pojawia się w treści danego wyzwania w chwili jego ogłoszenia.
Nagrody otrzymują osoby wybrane przez Projektantki Szuflady. 
Projektantki wyznaczają liczbę osób nagrodzonych, a każdy nagrodzony uczestnik otrzymuje przynajmniej jedną nagrodę.W przypadku, gdyby kilka prac jednego autora otrzymało najwyższe oceny, Zespół Projektantek zastrzega sobie przydział nagród przewidziany dla jednej z wyróżnionych prac. 
Szczegóły dotyczące otrzymania nagrody są uzgadniane z osobą, która została wylosowana za pośrednictwem poczty internetowej.
Po odbiór nagrody w wyzwaniu każdorazowo należy zgłosić się za pomocą maila na adres doszuflady24@gmail.com
Na kontakt czekamy do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników wyzwania. Termin ten może zostać przedłużony w nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach. 
W przypadku braku kontaktu nagroda jest do dyspozycji Sponsora lub Projektantek Szuflady.

GOŚCINNA PROJEKTANTKA
Raz w miesiącu ZESPÓŁ PROJEKTANTEK SZUFLADY ogłasza nabór na Gościnną Projektantkę, która będzie miała prawo do zorganizowania na blogu Szuflada swojego indywidualnego wyzwania. Osoby chcące wziąć udział w tej zabawie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez napisanie komentarza pod postem ogłaszającym nabór. Wyboru Gościnnej Projektantki dokonuje indywidualnie Projektantka Szuflady ogłaszająca nabór.
Gościnna Projektantka ma prawo do wyboru tematu wyzwania. Wszystkie uzgodnienia dotyczące publikacji wyzwania na blogu Szuflada, są dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej z Projektantką Szuflady dokonującą naboru.
Gościnna Projektantka indywidualnie wybiera najlepszą pracę z pośród wszystkich uczestników organizowanego przez nią wyzwania. 
Do Wyzwania Gościnnej Projektantki Zespół Projektantek Szuflady nie przygotowuje nagród. 
Zwycięzca wyzwania Gościnnej Projektantki otrzymuje specjalny baner, który może pobrać z Szuflady i umieścić na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp.

MAŁE SZUFLADKI
Wyzwanie to jest przeznaczone dla małych twórców tj. dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.Praca zgłoszona na to wyzwanie powinna być wykonana przez dziecko, dopuszczana jest jedynie niewielka pomoc dorosłego. 

Do wyzwania Małe Szufladki stosują się również wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zgłaszania prac, wyboru zwycięskiej pracy oraz przyznawania nagród. Dodatkowo w poście prezentującym pracę uczestnika tej zabawy należy podać imię/nick oraz wiek autora zgłaszanej pracy.

TESTUJ Z SZUFLADĄ

WYRÓŻNIENI W SZUFLADZIE

To cykl postów w Szufladzie mający na celu przybliżenie twórczości uczestników wyzwań Szuflady. Kandydatów do przedstawienia w cyklu zgłaszają Projektantki Szuflady, spośród uczestników wyzwań. Wybrana osoba, po wyrażeniu zgody na publikację postu zawierającego informacje na temat swojej twórczości, przekazuje zdjęcia swoich prac i wyraża zgodę na ich opublikowanie w Szufladzie.

Wszelkie zapytania co do treści Regulaminu Szuflady prosimy kierować na adres email doszuflady24@gmail.com.

ZAŁĄCZNIK NR 1:


Oświadczenie 


Wyrażam zgodę na jednorazową publikację mojego projektu rękodzielniczego pt........... w czasopiśmie 'Beading Polska' w dziale galerii prac polskich projektantów w przypadku zakwalifikowania ww. projektu do publikacji w ramach wyróżnienia konkursowego przez organizatorów wyzwania tj. administratorów bloga 'Szuflada' oraz redakcję magazynu 'Beading Polska'. Wyrażam zgodę na prezentację zakwalifikowanej pracy przez magazyn 'Beading Polska' na stronie internetowej czasopisma www.beadingpolska.pl oraz w mediach społecznościowych tj. w portalu Facebook oraz Twitter na podstronach związanych z ww. tytułem.

15 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam, przeczytałam regulamin i jestem ciekawa czy zaakceptujecie prace w postaci grafiki komputerowej. Tworzę takie grafiki m.in na potrzeby prac kreatywnych.

  Pozdrawiam
  Karolina
  yj Kochaj Twórz
  Graphic4 free

  OdpowiedzUsuń
 3. Grafika komputerowa rzadko pojawia się wśród prac konkursowych, ale jak najbardziej i z przyjemnością akceptujemy!

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawy blog. Zapoznałam się z regulaminem, bo to ważna rzecz.
  Mam nadzieję ,że kiedyś wezmę udział w którejś konkurencji. Na teraz zwyczajnie będę się przyglądać. Moje pasje ,to haft i szycie twórcze. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 5. A jeśli wykonuje figurki z masy modelarskiej również mogę wziąć udział w wyzwaniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście! Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych wyzwaniach.

   Usuń
  2. Dziękuję za tak szybką odpowiedź ;)

   Usuń
 6. Czy po zakończeniu wyzwania praca może być zgłoszona na wyzwanie innego bloga? :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po zakończeniu wyzwania jeszcze weryfikujemy zgłoszenia pod kątem ich zgodności z naszym regulaminem, więc zgłaszanie do innych wyzwań przed ogłoszeniem wyników może być podstawą do odrzucenia pracy.

   Usuń
 7. Witam, ale to nie koniecznie muszą być prace biżuteryjne? mogą być na przykład zakładki do książek ?

  OdpowiedzUsuń
 8. Do udziału w naszych konkursach zapraszamy twórców każdej gałęzi rękodzieła.

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy nadal obowiązuje , że zgłoszenie pracy do Szuflady na wyzwanie nie można łączyć z innymi wyzwaniami?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, jest to ujęte w punkcie "Zgłaszanie prac" w podpunkcie 2a.

   Usuń
 10. Witam.Bardo mi się podoba Wasz blog i przeczytałam regulamin.Czy wszelkiego rodzaju rękodzieło może brać udział w konkursie.Chodzi mi o technikę decoupage,haft,robótki na szydełku i drutach?Prowadzę bloga i chciałabym żeby mój blog zyskał na nowych czytelników.Chciałabym kiedyś wziąść udział w takim konkursie,pokazać co robię szerszej publiczności.Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń